Insurance

Zakelijk:

Als ondernemer stel jij jezelf heldere doelen en maak je duidelijke keuzes. Keuzes die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en de mate van risico waarmee de continuïteit van de onderneming mogelijk in gevaar komt.
Welke risico's draag je zelf en welke wil je verzekeren? Een gestructureerde risico-analyse zorgt ervoor dat jouw keuzes weloverwogen zijn, zodat je onbezorgd je doelen kunt nastreven.
 

Particulier:

Bij nagenoeg al je privé bezittingen loop je het risico op beschadiging, verlies of diefstal. Sommige van deze risico's kun of wil je niet zelf dragen, maar verzekeren. Samen met jou maken we een grondige inventarisatie en zoeken we de best passende verzekeringsoplossing. In het kader van onze zorgplicht zullen we continu een vinger aan de pols houden en waar nodig of gewenst condities aanpassen aan de actuele situatie.
Vanzelfsprekend kunnen we ook jouw financiële (gezins-)situatie in kaart brengen en bepaalde scenario's doorrekenen. Denk hierbij aan een onverhoopte arbeidsongeschiktheid of overlijden van jou of je partner. Indien gewenst kunnen we ook daar in de meeste gevallen een passende oplossing bieden.